Welkom op de site van:


Boekhoudkantoor Marc Maes bvba
Burgerlijke Vennootschap onder de vorm van een bvba

Erkend boekhouder-fiscalist
AANSLUITINGSNUMMER B.I.B.F.: 204.772 - 70049962

Home | Linken | Contact | Vacature

Diensten | Onze bedrijfsfilosofie | Wat bieden wij u | Klantenprofiel

 

Overzicht KMO-financieringsproducten van de overheid

 

Starters en KMO's in Vlaanderen kunnen een beroep doen op een hele reeks overheidsinstrumenten voor de financiering van hun bedrijfsactiviteiten. Hieronder volgt een overzicht van de financieringsproducten aangeboden door zowel Vlaamse als federale overheidsorganisaties:

ARKimedes 

“ARKimedes” is een regeling die op structurele wijze risicokapitaal wil activeren naar Vlaamse starters en KMO’s toe.

BAN-Vlaanderen

BAN Vlaanderen, het Business Angel Netwerk Vlaanderen, is een platform waarbinnen startende of groeiende ondernemers op zoek naar risicokapitaal in contact worden gebracht met informele private investeerders, de zogenaamde business angels.

Bizidee

Bizidee is de Vlaamse ondernemingsplanwedstrijd -gesteund door de Vlaamse overheid.

Enterprize

Enterprize heeft drie objectieven :

 • Het ondernemerschap aanmoedigen en stimuleren door visibiliteit te verlenen aan de ondernemers.

 • De oprichting en ontwikkeling van bedrijven ondersteunen door gratis coaches alsook begeleiding op vlak van opleidingen, conferenties,... aan de Enterprize deelnemers voor te stellen.

 • Veelbelovende ondernemers belonen met prijzen die hen tijdens de ontwikkeling van hun bedrijf een steuntje in de rug kunnen geven.

Groeipremie

Een Groeipremie is een financiële tegemoetkoming van de Vlaamse overheid aan ondernemingen die investeren in Vlaanderen.

IWT-Vlaanderen

IWT-Vlaanderen, het Instituut voor de aanmoediging van Innovatie door Wetenschap en Technologie in Vlaanderen, stimuleert en ondersteunt technologische innovatie door middel van financiële steun aan bedrijven, onderzoeksinstellingen en onderzoekers.

Limburgse Reconversie Maatschappij

 • Bizmotor: financiering van onderzoek voor de start van je onderneming
 • Bizkapitaal: kapitaal voor starters en jonge ondernemingen
 • Partnerkapitaal: financiert de gevestigde KMO bij hun groei, bij de regeling van een familiale opvolging of een management-buy-out

Participatiefonds

Participatiefonds = financiering voor zelfstandingen, vrije beroepen, KMO, starters, ook voor werkzoekenden die een eigen zaak willen opzetten. Op deze website kan u meer informatie vinden over:

 • Co-financiering : een gedeeld beroepskrediet van de bank en het Participatiefonds
 • Micro-financiering : een micro-krediet met professionele steun om de creatie van een eigen job te financieren.
 • Co-financiering van risicokapitaal : een lening ter aanvulling van de bijdrage van een Business Angel en de ondernemer.

Vriendenregeling

Met de Vriendenlening wil de Vlaamse overheid via een fiscaal voordeel particulieren aanmoedigen om geldmiddelen ter beschikking te stellen van startende ondernemingen.

Waarborgregeling

Dank zij de Waarborgregeling Investeringskredieten kunt u voor uw investeringen een krediet bekomen, zelfs als u onvoldoende of geen waarborgen heeft.


 

Ons adres:

Marc Maes bvba
Rauwelkoven 73
B-2440 Geel

Telefoon: +32.14.32.26.56
Fax: +32.14.37.46.98
E-mail: info@2ms.be

 

Via de volgende link kunt u gemakkelijk een routeplan naar ons kantoor samenstellen: http://maps.google.be

 

 

Home | Linken | Contact | Vacature

Diensten | Onze bedrijfsfilosofie | Wat bieden wij u | Klantenprofiel

Accountancy | Audit | Balanced Scorecard | Banken | Bedrijf kopen - Bedrijf verkpen | Bedrijvencentra | Belastingen | Beroepsverenigingen | Beurs | Betalingsachterstand bij handelstransacties | Bewaren van documenten  | Boekhoudpakketten | B.T.W. | Checklists | Confilicten oplossen | Consumenten | Corporate Governance | Durfkapitaal/private equity | eAccounting | E-commerce | Elektriciteit | Europa | Factoring | Faillissement en gerechtelijke akkoord FAQ | Feestdagen en schoolvakanties | Financieel plan | Formulieren | Franchising | Gemeente online | Handelsinformatie | Handige tools | Huren en verhuren IBAN-BIC codes Innovatie | Internet security | Invest in Belgium | Juridisch | Kranten | Kwaliteitslabels | Landcodes | Luxemburg | Management | Milieu | Muntcodes | Nederland | Noodnummers | Ondernemen | Ondernemingsnummer | Onroerend goed | Opleiding | Overheid | Overheidsopdrachten | Overzicht KMO-financieringsproducten van de overheid | Patenten | Pensioenen | Politiek | Preventie | Provincies | Sociaal | Software | Starten met een eigen zaak | Startpagina's | Statistieken | Subsidies | Tel.nr. zoeken | Tijdschriften | Uitbesteden van uw boekhouding | Uitgeverijen | Vervoer | Verzekeringen | VZW | Woordenboeken | Zoekrobots

Marc Maes bvba  werkt met de grootst mogelijke zorg aan deze links-sectie, maar het internet is nu éénmaal in volle beweging...  Het is daarom niet evident om alles up to date te houden. 

Stuur even een mailtje naar info@2ms.be om:

 • een "dode link" te rapporteren

 • een nieuwe link te laten toevoegen

 • nuttige informatie te melden  voor deze site

De hierboven opgenomen hyperlinks zijn links naar andere websites.  Deze websites worden beheerd door derden.  Marc Maes bvba oefent geen enkele controle uit over de voornoemde websites. De opname van deze links impliceert geen enkele samenwerking tussen Marc Maes bvba en de uitbaters van deze sites. Marc Maes bvba kan kan in geen geval aansprake- lijk gehouden worden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan..

Deze links:

 • worden u enkel ter informatie aangeboden, ze zijn niet op de specifieke omstandigheden van enige persoon of entiteit gericht;

 • zijn niet noodzakelijk allesomvattend, volledig, nauwkeurig of bijgewerkt;

 • zijn geen professioneel of rechtskundig advies (voor specifiek advies mag u ons steeds contacteren).

© Marc Maes BVBA 

Niets uit deze site mag gekopieerd worden zonder uitdrukkelijke toestemming van de auteur (contacteer: info@2ms.be)