Welkom op de site van:


Boekhoudkantoor Marc Maes bvba
Burgerlijke Vennootschap onder de vorm van een bvba

Erkend boekhouder-fiscalist
AANSLUITINGSNUMMER B.I.B.F.: 204.772 - 70049962

Home | Linken | Contact | Vacature

Diensten | Onze bedrijfsfilosofie | Wat bieden wij u | Klantenprofiel

 

OVERHEID

 

Hier krijgt U een overzicht van enkele interessante linken naar websites met betrekking tot de overheid:

Lijst van Federale Overheidsdiensten:

De Belgische Federale Overheid

FOD Binnenlandse Zaken

FOD Budget en Beheerscontrole

FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie

FOD Financiën

FOD Informatie- en Communicatietechnologie (Fedict)

FOD Justitie

FOD Kanselarij van de Eerste Minister

FOD Mobiliteit en Vervoer

FOD Personeel en Organisatie

FOD Sociale Zekerheid en Openbare instellingen van sociale zekerheid

FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu

FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg

Ministerie van Defensie

 

Lijst van Programmatorische Overheidsdiensten:

POD Consumentenzaken

POD Duurzame Ontwikkeling

POD Grootstedenbeleid

POD Maatschappelijke Integratie

POD Sociale Economie

POD Wetenschapsbeleid

 

 

Agentschap van de Overheidsschuld

De Vlaamse Overheid

Diplomatie.be

GIS-Vlaanderen

Geografisch Informatie Systeem.

Het Federaal Planbureau

Hoge Raad voor de Zelfstandigen en KMO

Invest In Belgium

This site aims to provide comprehensive information for foreign investors, interested in expanding the potential of their economic future by setting up at the crossroads of Europe.

IWT-Vlaanderen

Instituut voor de aanmoediging van Innovatie door Wetenschap en Technologie in Vlaanderen.

Kleurrijk Vlaanderen.be

Kruispuntbank van Ondernemingen

Participatiefonds

Het Participatiefonds is een openbare instelling die door de Staat in 1984 werd opgericht om het zelfstandige ondernemen te bevorderen.

PROKMO.BE

Portaalsite van de Provincie Antwerpen.

Raad van State

SERV.BE

Site van de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen, het overleg- en adviesorgaan van de Vlaamse sociale partners.

Vlaams Parlement

 

 

Ons adres:

Marc Maes bvba
Rauwelkoven 73
B-2440 Geel

Telefoon: +32.14.32.26.56
Fax: +32.14.37.46.98
E-mail: info@2ms.be

 

Via de volgende link kunt u gemakkelijk een routeplan naar ons kantoor samenstellen: http://maps.google.be

 

 

Home | Linken | Contact | Vacature

Diensten | Onze bedrijfsfilosofie | Wat bieden wij u | Klantenprofiel

Accountancy | Audit | Balanced Scorecard | Banken | Bedrijf kopen - Bedrijf verkpen | Bedrijvencentra | Belastingen | Beroepsverenigingen | Beurs | Betalingsachterstand bij handelstransacties | Bewaren van documenten  | Boekhoudpakketten | B.T.W. | Checklists | Confilicten oplossen | Consumenten | Corporate Governance | Durfkapitaal/private equity | eAccounting | E-commerce | Elektriciteit | Europa | Factoring | Faillissement en gerechtelijke akkoord FAQ | Feestdagen en schoolvakanties | Financieel plan | Formulieren | Franchising | Gemeente online | Handelsinformatie | Handige tools | Huren en verhuren IBAN-BIC codes Innovatie | Internet security | Invest in Belgium | Juridisch | Kranten | Kwaliteitslabels | Landcodes | Luxemburg | Management | Milieu | Muntcodes | Nederland | Noodnummers | Ondernemen | Ondernemingsnummer | Onroerend goed | Opleiding | Overheid | Overheidsopdrachten | Overzicht KMO-financieringsproducten van de overheid | Patenten | Pensioenen | Politiek | Preventie | Provincies | Sociaal | Software | Starten met een eigen zaak | Startpagina's | Statistieken | Subsidies | Tel.nr. zoeken | Tijdschriften | Uitbesteden van uw boekhouding | Uitgeverijen | Vervoer | Verzekeringen | VZW | Woordenboeken | Zoekrobots

Marc Maes bvba  werkt met de grootst mogelijke zorg aan deze links-sectie, maar het internet is nu éénmaal in volle beweging...  Het is daarom niet evident om alles up to date te houden. 

Stuur even een mailtje naar info@2ms.be om:

  • een "dode link" te rapporteren

  • een nieuwe link te laten toevoegen

  • nuttige informatie te melden  voor deze site

De hierboven opgenomen hyperlinks zijn links naar andere websites.  Deze websites worden beheerd door derden.  Marc Maes bvba oefent geen enkele controle uit over de voornoemde websites. De opname van deze links impliceert geen enkele samenwerking tussen Marc Maes bvba en de uitbaters van deze sites. Marc Maes bvba kan kan in geen geval aansprake- lijk gehouden worden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan..

Deze links:

  • worden u enkel ter informatie aangeboden, ze zijn niet op de specifieke omstandigheden van enige persoon of entiteit gericht;

  • zijn niet noodzakelijk allesomvattend, volledig, nauwkeurig of bijgewerkt;

  • zijn geen professioneel of rechtskundig advies (voor specifiek advies mag u ons steeds contacteren).

© Marc Maes BVBA 

Niets uit deze site mag gekopieerd worden zonder uitdrukkelijke toestemming van de auteur (contacteer: info@2ms.be)