Welkom op de site van:


Boekhoudkantoor Marc Maes bvba
Burgerlijke Vennootschap onder de vorm van een bvba

Erkend boekhouder-fiscalist
AANSLUITINGSNUMMER B.I.B.F.: 204.772 - 70049962

Home | Linken | Contact | Vacature

Diensten | Onze bedrijfsfilosofie | Wat bieden wij u | Klantenprofiel

 

RICHTLIJN INZAKE DE VERPLICHTE VERMELDING VAN HET ONDERNEMINGSNUMMER, HET VESTIGINGSEENHEIDSNUMMER EN HET BANKREKENINGNUMMER (vanaf 01/01/2005 verplicht)

 

Door de Wet tot de oprichting van de Kruispuntbank van Ondernemingen, tot modernisering van het handelsregister, tot oprichting van erkende ondernemingsloketten, en houdende diverse bepalingen kreeg elke onderneming een uniek ondernemingsnummer ter identificatie.

Het ondernemingsnummer moet vermeld worden op alle:

 • briefwisseling
 • bekendmakingen
 • facturen
 • orders
 • akten
 • enz.

Het ondernemingsnummer moet aangebracht worden op alle:

 • gebouwen
 • marktkramen
 • vervoermiddelen

die hoofdzakelijk voor de handels- of ambachtswerkzaamheden gebruikt worden. Naast dat ondernemingsnummer moet op alle stukken van de onderneming ook minstens 1 bankrekeningnummer vermeld worden.

Onderneming natuurlijke persoon

Vroeger:

B.T.W. - BE - 123.456.789

H.R. Brussel 256.687

Nieuw:

B.T.W. - BE - 0123.456.789 of B.T.W. BE 0123.456.789

Handelsvennootschappen -rechtspersonen

Vroeger:

B.T.W. - BE - 123.456.789

H.R. Brussel 256.687

Nieuw:

B.T.W. - BE - 0123.456.789 of B.T.W. BE 0123.456.789

RPR Brussel  0123.456.789  

of Rechtspersonenregister Brussel 0123.456.789

Burgerlijke vennootschappen en VZW's

Vroeger:  

B.T.W. - BE - 0123.456.789

RBV Brussel 45.266

Nieuw:  

B.T.W. - BE - 0123.456.789 of B.T.W. BE 0123.456.789

RPR Brussel  0123.456.789  

of Rechtspersonenregister Brussel 0123.456.789

V.Z.W.'s

Vroeger:

Geen verplichting tot vermelding

Nieuw:

Geen verplichting tot vermelding, doch het stelsel dat voor burgerlijke vennootschappen van toepassing is, kan hier op een vrijwillige basis nagevolgd worden.

Vestigingseenheden

Vroeger:

Diende het handelsregisternummer van iedere vestigingseenheid vermeld te worden op het uitstalraam.

Nieuw:

De zichtbare vermelding van het ondernemingsnummer op het uitstalraam van iedere vestiging volstaat.

Vermelding bankrekeningnummers

Wat de vermelding van bankrekeningnummers op ondernemingsdocumenten en facturen is er niets gewijzigd !

Voorbeelden van enkele geldige vermeldingen:

 • Bankrekening: 001-2345678-90
 • Fortis - 250-2345678-90
 • KBC - 437-2345678-90
 • ING - 310-2345678-90

Het adres van de bankinstelling mag maar moet niet vermeld te worden.

De vermelding van het IBAN – banknummer is niet verplicht.

Wie een machtiging heeft om een ambulante activiteit uit te oefenen op openbare markten of op de openbare weg, moet op zijn kraam of voertuig een identificatiebord plaatsen waarop de volgende gegevens zichtbaar moeten vermeld worden:

 • naam en voornaam van de betrokkene
 • het nummer van de machtiging tot ambulante handel
 • het ondernemingsnummer
 • het adres van de ambulante handelaar of de maatschappelijke zetel van zijn vennootschap moet niet meer vermeld worden (K.B. van 17/11/2003 - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 april 1995 tot uitvoering van de wet van 25 juni 1993 betreffende de uitoefening van ambulante activiteiten en de organisatie van openbare markten)

Vertaling:

 • Nederlands: RPR: rechtspersonenregister
 • Frans: RPM: registre des personnes morales

Wat de vertaling naar het duits en het engels betreft zijn er momenteel nog geen officiële vertalingen voorhanden. Je mag dus een vrije vertaling toepassen, bijvoorbeeld: 

 • Duits: RJP: Register juristische Personen
 • Engels: RLP: register legal persons

 

 

Ons adres:

Marc Maes bvba
Rauwelkoven 73
B-2440 Geel

Telefoon: +32.14.32.26.56
Fax: +32.14.37.46.98
E-mail: info@2ms.be

 

Via de volgende link kunt u gemakkelijk een routeplan naar ons kantoor samenstellen: http://maps.google.be

 

 

Home | Linken | Contact | Vacature

Diensten | Onze bedrijfsfilosofie | Wat bieden wij u | Klantenprofiel

Accountancy | Audit | Balanced Scorecard | Banken | Bedrijf kopen - Bedrijf verkpen | Bedrijvencentra | Belastingen | Beroepsverenigingen | Beurs | Betalingsachterstand bij handelstransacties | Bewaren van documenten  | Boekhoudpakketten | B.T.W. | Checklists | Confilicten oplossen | Consumenten | Corporate Governance | Durfkapitaal/private equity | eAccounting | E-commerce | Elektriciteit | Europa | Factoring | Faillissement en gerechtelijke akkoord FAQ | Feestdagen en schoolvakanties | Financieel plan | Formulieren | Franchising | Gemeente online | Handelsinformatie | Handige tools | Huren en verhuren IBAN-BIC codes Innovatie | Internet security | Invest in Belgium | Juridisch | Kranten | Kwaliteitslabels | Landcodes | Luxemburg | Management | Milieu | Muntcodes | Nederland | Noodnummers | Ondernemen | Ondernemingsnummer | Onroerend goed | Opleiding | Overheid | Overheidsopdrachten | Overzicht KMO-financieringsproducten van de overheid | Patenten | Pensioenen | Politiek | Preventie | Provincies | Sociaal | Software | Starten met een eigen zaak | Startpagina's | Statistieken | Subsidies | Tel.nr. zoeken | Tijdschriften | Uitbesteden van uw boekhouding | Uitgeverijen | Vervoer | Verzekeringen | VZW | Woordenboeken | Zoekrobots

Marc Maes bvba  werkt met de grootst mogelijke zorg aan deze links-sectie, maar het internet is nu éénmaal in volle beweging...  Het is daarom niet evident om alles up to date te houden. 

Stuur even een mailtje naar info@2ms.be om:

 • een "dode link" te rapporteren

 • een nieuwe link te laten toevoegen

 • nuttige informatie te melden  voor deze site

De hierboven opgenomen hyperlinks zijn links naar andere websites.  Deze websites worden beheerd door derden.  Marc Maes bvba oefent geen enkele controle uit over de voornoemde websites. De opname van deze links impliceert geen enkele samenwerking tussen Marc Maes bvba en de uitbaters van deze sites. Marc Maes bvba kan kan in geen geval aansprake- lijk gehouden worden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan..

Deze links:

 • worden u enkel ter informatie aangeboden, ze zijn niet op de specifieke omstandigheden van enige persoon of entiteit gericht;

 • zijn niet noodzakelijk allesomvattend, volledig, nauwkeurig of bijgewerkt;

 • zijn geen professioneel of rechtskundig advies (voor specifiek advies mag u ons steeds contacteren).

© Marc Maes BVBA 

Niets uit deze site mag gekopieerd worden zonder uitdrukkelijke toestemming van de auteur (contacteer: info@2ms.be)