Welkom op de site van:


Boekhoudkantoor Marc Maes bv

Erkend boekhouder-fiscalist
AANSLUITINGSNUMMER B.I.B.F.: 204.772 - 70049962

Home | Linken | Contact | Vacature

Diensten | Onze bedrijfsfilosofie | Wat bieden wij u | Klantenprofiel

 

 

B.T.W.

 

Hier krijgt U een overzicht van enkele interessante linken naar websites met betrekking tot B.T.W.:

VAT Forum.com

Geldigverklaring  B.T.W.-nr

FAQ

Mesotten.be Informatie- en portaalsite voor ondernemers en K.M.O.

Opzoeken Belgische B.T.W.-nr (via de website van unizo.be in samenwerking met Trends Business Information) 

 

 

Verlies/diefstal van de originele factuur - Aftrek op grond van kopie

In principe mag alleen het originele exemplaar van de factuur als bewijs voor het recht op aftrek gelden. 

Wanneer het originele exemplaar per toeval verloren is gegaan of vernietigd is, mag de belasting evenwel, onder de hierna bepaalde voorwaarden, in aftrek worden gebracht op zicht van een dubbel dat bestemd is om de verloren gegane of vernietigde factuur te vervangen. Die regel geldt echter niet ten aanzien van facturen waarop de BTW voldaan werd door middel van fiscale plakzegels.

Door de leverancier of dienstverrichter na te leven formaliteiten.

De leverancier of dienstverrichter maakt van de originele factuur een dubbel op dat in alle opzichten overeenstemt met het oorspronkelijke stuk (ook wat de datum betreft) en vult het aan met de volgende vermelding : "Dubbel uitgereikt op aanvraag van de klant ter vervanging van de verloren gegane of vernietigde originele factuur'". 

Deze vermelding wordt gedagtekend met de datum waarop het dubbel wordt uitgereikt.

Door de medecontractant na te leven formaliteiten.

Wanneer de originele factuur reeds in de boekhouding van de medecontractant werd opgenomen, maar later bij hem verloren is gegaan of vernietigd is, mag het van de leverancier of dienstverrichter ontvangen dubbel van de originele factuur niet opnieuw in het boek voor inkomende facturen worden ingeschreven. Maar de datum van ontvangst van het dubbel moet in dat boek worden vermeld tegenover de inschrijving van de originele factuur.

Wanneer de originele factuur niet in de boekhouding werd opgenomen, moet het van de leverancier of dienstverrichter ontvangen dubbel worden ingeschreven in het boek voor inkomende facturen met in de marge van de inschrijving de volgende vermelding : "Dubbel van een verloren gegane of vernietigde originele factuur".

Wanneer de verloren gegane factuur wordt teruggevonden moet ze onmiddellijk bij het dubbel worden gevoegd dat door de leverancier of dienstverrichter werd opgemaakt.


 

Ons adres:

Marc Maes bv
Rauwelkoven 73
B-2440 Geel

Telefoon: +32.14.32.26.56
Fax: +32.14.37.46.98
E-mail: info@2ms.be

 

Via de volgende link kunt u gemakkelijk een routeplan naar ons kantoor samenstellen: http://maps.google.be

 

 

Home | Linken | Contact | Vacature

Diensten | Onze bedrijfsfilosofie | Wat bieden wij u | Klantenprofiel

Accountancy | Audit | Balanced Scorecard | Banken | Bedrijf kopen - Bedrijf verkpen | Bedrijvencentra | Belastingen | Beroepsverenigingen | Beurs | Betalingsachterstand bij handelstransacties | Bewaren van documenten  | Boekhoudpakketten | B.T.W. | Checklists | Confilicten oplossen | Consumenten | Corporate Governance | Durfkapitaal/private equity | eAccounting | E-commerce | Elektriciteit | Europa | Factoring | Faillissement en gerechtelijke akkoord FAQ | Feestdagen en schoolvakanties | Financieel plan | Formulieren | Franchising | Gemeente online | Handelsinformatie | Handige tools | Huren en verhuren IBAN-BIC codes Innovatie | Internet security | Invest in Belgium | Juridisch | Kranten | Kwaliteitslabels | Landcodes | Luxemburg | Management | Milieu | Muntcodes | Nederland | Noodnummers | Ondernemen | Ondernemingsnummer | Onroerend goed | Opleiding | Overheid | Overheidsopdrachten | Overzicht KMO-financieringsproducten van de overheid | Patenten | Pensioenen | Politiek | Preventie | Provincies | Sociaal | Software | Starten met een eigen zaak | Startpagina's | Statistieken | Subsidies | Tel.nr. zoeken | Tijdschriften | Uitbesteden van uw boekhouding | Uitgeverijen | Vervoer | Verzekeringen | VZW | Woordenboeken | Zoekrobots

Marc Maes bv werkt met de grootst mogelijke zorg aan deze links-sectie, maar het internet is nu éénmaal in volle beweging...  Het is daarom niet evident om alles up to date te houden. 

Stuur even een mailtje naar info@2ms.be om:

  • een "dode link" te rapporteren

  • een nieuwe link te laten toevoegen

  • nuttige informatie te melden  voor deze site

De hierboven opgenomen hyperlinks zijn links naar andere websites.  Deze websites worden beheerd door derden.  Marc Maes bv oefent geen enkele controle uit over de voornoemde websites. De opname van deze links impliceert geen enkele samenwerking tussen Marc Maes bv en de uitbaters van deze sites. Marc Maes bv kan kan in geen geval aansprake- lijk gehouden worden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan..

Deze links:

  • worden u enkel ter informatie aangeboden, ze zijn niet op de specifieke omstandigheden van enige persoon of entiteit gericht;

  • zijn niet noodzakelijk allesomvattend, volledig, nauwkeurig of bijgewerkt;

  • zijn geen professioneel of rechtskundig advies (voor specifiek advies mag u ons steeds contacteren).

© Marc Maes bv 

Niets uit deze site mag gekopieerd worden zonder uitdrukkelijke toestemming van de auteur (contacteer: info@2ms.be)